مطالب تگ شده با برچسب : گردشگری کرمان

صفحه اصلی » نوشته های برچسب شده "گردشگری کرمان"

روستای طاغوک بم رمان

روستای طاغوک بم رمان

   روستای طاغوک بم رمان  طاغوک در فاصله ی 15 کیلومتری دهبکری واقع شده و مسیر بدین صورت می باشد:دهبکری، برسنگو، سر گدار، کونیپا، گوروئیه و سپس به طاغوک می رسیمنامگذاری مناطق اطراف طاغوک1- پاییسو: شامل شوچر ،دنگدار ،تنگلو ، سینه سنگ، گدار گناه،درباغو و بونه بادام می باشد2-پرون: شامل بونه عدس کار، بونه دراز پایین، بونه دراز بالا، سر جنگل و بنداستخری3-بونه خمرود: شامل دهنو، زمین خوشی و سوگونه4-بند کلیل و پیر رسنو:از سمت روستای دریجان به سمت روستای طاغوک مسیر بدین ...

ادامه مطلب