کرمان شناسی

شهرستان جیرفت

  شهرستان جیرفت جیرُفت شهری در ناحیه جنوب استان کرمان و مرکز شهرستان جیرفت است. جمعیت این شهر بنا بر سرشماری سال ۱۳۹۵ مرکز آمار…

4 سال قبل

قلعه کرد علی بافت

    قلعه کرد علی بافت   با توجه به موقعیت جغرافیایی خود از قلعه‌های معتبر حاکم‌نشین بافت بوده‌ است.…

4 سال قبل

آسیاب بادی هفت باغ کرمان

      آسیاب بادی هفت باغ کرمان   مجموعه توریستی، رستورانی آسیاب بادی کرمان بزرگ‌ترین سازه آسیاب بادی در…

4 سال قبل

دیار کریمان

    دیار کریمان کرمان در گذرگاه زمان نه فقط از عمری به درازای تاریخ برخوردار است بلکه در کنار…

4 سال قبل