مطالب تگ شده با برچسب : روستای قلعه عسکر بم کرمان

صفحه اصلی » نوشته های برچسب شده "روستای قلعه عسکر بم کرمان"

روستای قلعه عسکر بم کرمان

روستای قلعه عسکر بم کرمان

    روستای قلعه عسکر بم کرمان  روستای قلعه عسکرواقع درشمال شهرستان بم ودرسه کیلومتری این شهرستان قرار دارد.شغل اصلی مردم کشاورزی ودامپروری واغلب خرما وانواع مرکبات – گندم – جو وعلوفه جهت دامهااز تولیدات اصلی آنها میباشد ودر کنار آن به کشت صیفی جات هم می پردازند .این روستا از شمال به رودخانهفصلی چهل خانه از جنوب به روستای امیر آباد وازشرق به درباغ وهراران وغربا به بهشت زهرا محدود میگردد .این روستا در زلزله ویرانگر پنجم دیماه 1382 صددرصد تخریب وبیش از ...

ادامه مطلب