مطالب تگ شده با برچسب : خانه اجاره در کرمان

صفحه اصلی » نوشته های برچسب شده "خانه اجاره در کرمان"

مسجد حضرت رسول بم کرمان

مسجد حضرت رسول بم کرمان

  مسجد حضرت رسول بم کرمان   اين بنا در خارج ارگ بم و ضلع شرقي آن واقع گرديده است و بناي اصلي آن را مربوط به قرن اول هجري مي دانند . بناي کنوني مسجد به مساحت حدود 55 مترمربع، از يک شبستان مربع و يک اتاق کوچکتر در کنار آن تشکيل شده است . شبستان مسجد، با چهار طاق گنبدي- متکي برستون مرکزي و ديوارهاي جانبي- و اتاق ديگر نيز با يک طاق گنبدي پوشش يافته است . اين بنا در حال ...

ادامه مطلب