جاذبه های روستای قلعه عسکر

روستای طاغوک بم رمان

    روستای طاغوک بم رمان   طاغوک در فاصله ی 15 کیلومتری دهبکری واقع شده و مسیر بدین صورت…

3 سال قبل