مطالب تگ شده با برچسب : آدرس روستای قلعه عسکر روی نقشه گوگل

صفحه اصلی » نوشته های برچسب شده "آدرس روستای قلعه عسکر روی نقشه گوگل"

روستای طاغوک بم رمان

روستای طاغوک بم رمان

    روستای طاغوک بم رمان   طاغوک در فاصله ی 15 کیلومتری دهبکری واقع شده و مسیر بدین صورت می باشد: دهبکری، برسنگو، سر گدار، کونیپا، گوروئیه و سپس به طاغوک می رسیم نامگذاری مناطق اطراف طاغوک 1- پاییسو: شامل شوچر ،دنگدار ،تنگلو ، سینه سنگ، گدار گناه،درباغو و بونه بادام می باشد 2-پرون: شامل بونه عدس کار، بونه دراز پایین، بونه دراز بالا، سر جنگل و بنداستخری 3-بونه خمرود: شامل دهنو، زمین خوشی و سوگونه 4-بند کلیل و پیر رسنو: از سمت روستای دریجان به سمت روستای طاغوک مسیر بدین ...

ادامه مطلب